Polityka Cookie

POLITYKA COOKIES OBOWIĄZUJĄCA NA TEJ STRONIE

Celem niniejszej polityki cookies jest podanie do publicznej wiadomości stosowanych procedur gromadzenia, poprzez cookie i/lub inne technologie monitorowania, informacji udzielanych przez użytkowników w trakcie korzystania z tej strony internetowej.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE COOKIE ORAZ INNE TECHNOLOGIE MONITOROWANIA

Wykorzystujemy cookies w kilku obszarach naszej strony. Cookies to pliki magazynujące informacje na twardych dyskach lub w przeglądarkach. Pozwalają one niniejszej stronie na skontrolowanie, czy już ją wcześniej odwiedziłeś. Cookies umożliwiają uzyskanie informacji na temat najczęściej odwiedzanych stron portalu – dzięki nim można się dowiedzieć jakie strony zostały już odwiedzone i ile czasu trwała wizyta. Dzięki tym danym możemy dostosować stronę do waszych wymogów i ułatwić wam surfowanie. Na przykład, cookies pozwalają na zagwarantowanie, że informacje wyświetlane na stronie w trakcie przyszłych wizyt będą odpowiadały waszym preferencjom.
Przeglądarkę można skonfigurować w sposób umożliwiający akceptowanie wszystkich cookies, odrzucanie wszystkich cookies lub ostrzeganie o wysłaniu cookie. Każda przeglądarka jest inna – aby dowiedzieć się jak ustawić wasze preferencje dotyczące cookies, kliknijcie menu „HELP/POMOC”. Na przykład, Microsoft Internet Explorer pozwala na dezaktywowanie lub usunięcie cookies poprzez wybranie „Narzędzi/Opcji Internetowych” i zmodyfikowanie ustawień dotyczących prywatności, to jest wybranie „usuń cookies”. Należy jednak pamiętać, że niniejsza strona została opracowana tak, by korzystać z cookies i każde ich odinstalowanie może negatywnie wpłynąć na jej działanie, nie pozwalając na jak najlepsze korzystanie z portalu.
Niniejsza strona i komunikaty generowane z wykorzystaniem i/lub po zarejestrowaniu się na stronie, takie jak promocyjne wiadomości e-mail, mogą zawierać elektroniczne obrazki zwane „Web Beacons”. Zasadniczo Web Beacons działają we współpracy z cookies i to właśnie z nimi możemy z nich skorzystać w celu (na przykład):

 • Skontrolowania liczby osób odwiedzającej stronę;
 • Skontrolowania, czy korzystałeś już z e-maila lub linku, na przykład w sytuacjach gdy było to warunkiem uczestniczenia w konkursie;
 • Skontrolowania skuteczności konkretnej kampanii reklamowej lub konkursu;
 • Ustalenia konkretnych poziomów zainteresowania szczególnymi zakładkami lub aspektami strony lub też szczególnymi produktami lub usługami dostępnymi na tej stronie;
 • Ocenienia wpływu reklamy i konkursów na sprzedaż;
 • Ustalenia jak popularny jest dany produkt lub usługa oraz ocenienia poziomu zmian zainteresowania poszczególnymi produktami i usługami proponowanymi przez Alfasigma.INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA ZGODNY NA WYKORZYSTANIE COOKIES

Włoskie ustawodawstwo (art. 122 dekretu z mocą ustawy nr 196/03) wprowadziło do naszego systemu prawa dyrektywę europejską, która nakazuje administratorom stron internetowych korzystających z cookies lub innych technologii monitorowania, informowanie użytkowników na temat typu ewentualnych cookies wykorzystywanych przez stronę.

Zarządzenie Gwaranta ochrony danych osobowych nr 229 z dnia 8 maja 2014 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 126 z 3 czerwca 2014, podzieliło cookies na dwie makro-kategorie: cookies „techniczne” i cookies „identyfikujące”.

a. Cookies techniczne

Cookies techniczne to te, które są wykorzystywane wyłącznie w celu „przesłania komunikatu w sieci komunikacji elektronicznej lub w wymiarze ściśle koniecznym dla dostawcy usług spółki informacyjnej, wyraźnie zażądanych przez abonenta lub użytkownika w celu świadczenia danej usługi” (por. art. 122, paragraf 1 Kodeksu).
Nie są one wykorzystywane do innych celów i zazwyczaj instalowane są bezpośrednio przez posiadacza lub administratora strony internetowej. Mogą być podzielone na cookies nawigacyjne lub cookies sesji, umożliwiające normalne surfowanie i korzystanie ze strony internetowej (pozwalają na przykład na zrobienie zakupów lub dokonanie autentykacji w celu uzyskania dostępu do stref zastrzeżonych); cookies analityczne, przystosowane do cookies technicznych tam, gdzie te wykorzystywane są bezpośrednio przez administratora strony w celu zgromadzenia informacji (w formie zbiorczej), na temat liczby użytkowników i sposobu w jaki odwiedzają oni tą stronę; cookies funkcyjne, umożliwiające użytkownikowi surfowanie zgodnie z wybranymi kryteriami (na przykład językiem, produktami wybranymi do zakupu), w celu ulepszenia świadczonej usługi.
Aby zainstalować tego typu cookies nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkowników.

b.Cookies identyfikujące.

Cookies identyfikujące tworzą profile użytkownika i wykorzystywane są w celu wysyłania komunikatów reklamowych, dostosowanych do preferencji, które sam użytkownik określił w trakcie surfowania w sieci. Ze względu na szczególną inwazyjność tego typu rozwiązań (wchodzenie w sferę prywatną użytkownika), europejskie i włoskie przepisy nakazują odpowiednie poinformowanie użytkownika o wykorzystaniu tego typu plików i, tym samym, uzyskanie odnośnej zgody.
Odnosi się do nich art. 122 Kodeksu, przewidujący że „archiwizowanie informacji w urządzeniu końcowych kontrahenta lub użytkownika lub też dostęp do informacji już zarchiwizowanych możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że kontrahent lub użytkownik wyraził swoją zgodę, po uprzednim jego poinformowaniu w sposób uproszczony, opisany w artykule 13, paragraf 3” (art. 122, paragraf 1 Kodeksu).
To samo Zarządzenie Gwaranta podzieliło również cookies na kategorie, w zależności od podmiotu przetwarzającego dane osobowe zgromadzone przez cookies. W ten właśnie sposób wyróżniono cookies strony pierwszej oraz cookies podmiotów trzecich.

1.Cookies strony pierwszej.

To cookies zarządzane przez właściciela strony. W odniesieniu do tego typu cookies, obowiązek poinformowania użytkownika spoczywa na właścicielu strony. Zobowiązany jest on również do udzielenia informacji na temat sposobów umożliwiających ewentualną blokadę cookies.

2. Cookies podmiotów trzecich.

To cookies zarządzane przez podmiot trzeci, nie będący właścicielem strony. W odniesieniu do tego typu plików, obowiązek udzielenia informacji użytkownikowi i poinformowania go na temat ewentualnej możliwości zablokowania cookies spoczywa na podmiocie trzecim, podczas gdy właściciel strony zobowiązany jest umieścić na stronie link do strony podmiotu trzeciego, pod którym dostępne są właśnie tego typu elementy.
W przypadku obu kategorii cookies (strony pierwszej lub podmiotów trzecich), uzyskanie zgody – koniecznej w przypadku cookies identyfikujących – następuje przy pomocy stosownego bannera na stronie głównej.


CECHY COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

W dolnej części niniejszej polityki cookies umieszczono listę wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową.
W pierwszej grupie zawarto tak zwane cookies techniczne, których wykorzystanie nie wymaga zgody użytkownika.
W drugiej grupie zawarto cookies identyfikujące, obecne na niniejszej stronie internetowej.
W odniesieniu do obu grup, przy każdym typie pliku cookie podano następujące informacje:

 • Nazwa pliku cookie
 • Funkcja pełniona przez plik cookie
 • Wskazanie czy cookie jest plikiem pierwszej strony czy podmiotu trzeciego
 • Jeśli cookie należy do strony pierwszej, opis sposobów na jego zablokowanie
 • Jeśli cookie należy do podmiotu trzeciego, wskazanie linku poprzez który można uzyskać dostęp do strony podmiotu trzeciego, na której opublikowano notę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez cookies oraz opisano sposoby na zablokowanie plików cookies.

Informujemy, że ewentualne zablokowanie technicznych plików cookies może negatywnie wpłynąć na działanie niniejszej strony internetowej.DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na niniejszej stronie mogą zostać opublikowane linki lub odniesienia umożliwiające dostęp do innych stron internetowych. Spółka nie kontroluje plików cookies/technologii monitorowania innych stron internetowych, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje niniejsza polityka cookies. Włoskie ustawodawstwo (art. 122 dekretu z mocą ustawy nr 196/03) wprowadziło do naszego systemu prawa dyrektywę europejską, która nakazuje administratorom stron internetowych korzystających z cookies lub innych technologii monitorowania informowanie użytkowników na temat typu ewentualnych cookies wykorzystywanych przez stronę oraz uzyskiwanie uprzedniej zgody na wysłanie tego typu cookies do urządzenia końcowego użytkownika i/lub dostęp do zapisanych w nim informacji.
Jedyny wyjątek stanowią pliki cookies ściśle niezbędne (i) do zarządzania stroną lub (ii) do świadczenia usługi wyraźnie zażądanej przez użytkownika.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości na temat niniejszej polityki cookies lub Polityki Prywatności , prosimy o kontakt ze spółka pod następującym adresem:

Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, No. 5
40133 Bologna


aktualizacja niniejszej polityki cookies

Niniejsza polityka cookies została zaktualizowana w dniu 25 lipca 2017.Ewentualne aktualizacje będą zawsze publikowane na niniejszej stronie.


RODZAJE COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ

Name

Cookie's purpose

First party or third party Cookie

Expires

For first party cookies: indication of cookie block procedure
For thir part cookies: links to third party site for cookies informations and cookie block procedures
Analytical cookies with reduced identification power

_ga

Used to distinguish users

Third party (Google Analytics)

2 years

For more hours informations see these links::

See Google Analytics privacy policy informations:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html;

See Google Analytics cookies usage informations:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html;
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies


To disable cookies depending on used browser: Firefox; Safari; Chrome; Explorer; Opera

_gid

Used to distinguish users

Third party (Google Analytics)

24 hours

_gat

Usato per limitare il rateo delle richieste

Third party (Google Analytics)

1 minute

Technical cookies

ASPXANONYMOUS

This cookie allows the site to maintain anonymous user-id in order to monitor individual users during a session without login information or other means of identification

First party (Needles360 CMS)

10'000 minutes

To disable cookies depending on used browser: Firefox; Safari; Chrome; Explorer; Opera

ASPXAUTH

This cookie is used to identify a user who has accessed the site in order to monitor access to restricted site areas

First party (Needles360 CMS)

When browser is closed

APEX_CMS_COOKIE_POLICY

This cookie is used to store the user's agreement terms and conditions on privacy

First party (Needles360 CMS)

When browser is closed 

APEX_CMS_COOKIES_FRONTEND

These cookies are used to store user browsing preferences (language, current section, last visited) and improve site navigation

First party (Needles360 CMS)

1 year

APEX_CMS_COOKIES

These cookies are used to store user browsing preferences (language, current section, last visited) for performing background operations

First party (Needles360 CMS)

24 hours

ASP.NET_SessionId

Stores the session identifier

First party (Needles360 CMS)

1 year

_hjIncludedInSample

Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.

Third party (Hotjar)

1 year

For more hours informations about Hotjar cookies visit these links:

https://www.hotjar.com/cookies; https://docs.hotjar.com/v1.0/docs/hotjar-cookies;


To disable cookies depending on used browser: Firefox; Safari; Chrome; Explorer; Opera