Badania i innowacje

Badania i innowacje
Innowacje z pasją

Nasz Dział Badań i Rozwoju wspiera już opracowane leki i pracuje nad nowymi rozwiązaniami niezaspokojonych jeszcze potrzeb. Jego działalność skupia się na trzech głównych obszarach terapeutycznych: gastroenterologia, choroby układu naczyniowego i zaburzenia neurologiczne.

Nasz nowy plan strategiczny dotyczący nadchodzących dekad w opiece zdrowotnej, przewiduje wykorzystywanie możliwości w zakresie medycyny precyzyjnej, zwiększenie już posiadanych kompetencji dotyczących mikrobiomu, oraz nabywanie nowych środków leczniczych w późnych fazach rozwoju. 

Współpracujemy z innymi organizacjami w celu wykorzystywania nowych możliwości stwarzanych przez Big Data, nowe technologie oraz projekty angażujące pacjentów

Główne kierunki badań i rozwoju
W trakcie opracowania
Cykl życia

Gastroenterologia

W trakcie opracowania

5 projektów (3 w fazie badań klinicznych)

Cykl życia

Normix, Tixteller, Xifaxan (rifaksymina)

W pełni opracowany przez Alfasigma

Wskazany w leczeniu encefalopatii wątrobowej, biegunki podróżnych, IBS 

Układ naczyniowy

W trakcie opracowania

1 projekt 

Cykl życia

Vessel Due F (Sulodeksyd)

W pełni opracowany przez Alfasigma

Wskazany w leczeniu schorzeń naczyniowych (szczegóły w Charakterystyce Produktu Leczniczego) 

Neuronauka

W trakcie opracowania

Nowe projekty w trakcie oceny 

Cykl życia

Deplin (L-metylofolian)

Wskazany jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w leczeniu skojarzonym w zaburzeniach depresyjnych 

Mikrobiom jako główna siła napędowa innowacji R&D

Rifaksymina

jest jednym z najskuteczniejszych modyfikatorów mikrobiomu na rynku 

Zespół jelita nadwrażliwego

Encefalopatia wątrobowa

Preparaty nowatorskie

W trakcie badań

Więcej informacji

Oferując ponad 55 produktów w 9 obszarach terapeutycznych Alfasigma jest kluczowym graczem we włoskiej branży farmaceutycznej, dysponującym portfolio, które obejmuje leki na receptę, produkty dostępne bez recepty, a także nutraceutyki. 

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

W wyjątkowych warunkach pandemii COVID-19 staraliśmy się wzmocnić i utrzymywać nasze relacje z interesariuszami, wspierając ich za pomocą różnych inicjatyw na całym świecie.