O Firmie / Wartości kulturowe

Wartości korporacyjne:
uczciwość, wytrwałość i pasja.

Nasza kultura opiera się na trzech podstawowych wartościach: uczciwości, wytrwałości i pasji.

Uczciwość oznacza, że wymagamy od naszych pracowników, kierowników i partnerów, aby działali w sposób przejrzysty, pełen szacunku i rzetelny oraz zawsze byli odpowiedzialni za swoje działania. Brak kompromisów w kwestii uczciwości oznacza, że chcemy utrzymać reputację firmy, którą tworzą ludzie uczciwi i niezawodni.

Wytrwałość jest dobrze podsumowana przez nasze motto biznesowe: „Nigdy się nie poddawaj!”. Wymagamy od wszystkich wytrwałego i nieustępliwego podejścia do wszystkich projektów i działań. W naszej historii wytrwałość jest głęboko zakorzeniona. Cechuje ona naszych pracowników. Ponadczasowość dotyczy również niektórych naszych produktów, na których właściwości terapeutyczne trwa zapotrzebowanie niezmiennie od 70 lat.

„Pharmaceuticals with passion” (Farmaceutyki z pasją) to nasza korporacyjna zasada. Jesteśmy przekonani, że ludzie są w stanie zrobić o wiele więcej, gdy ich pracy towarzyszy pasja. Pasja we wszystkim, co robimy – pasja w tworzeniu produktów i pomocy pacjentom. Pasja we włoskim stylu.

Wymagamy, aby nasi pracownicy podzielali nasze wartości korporacyjne. Opracowaliśmy zestaw zasad pożądanego postępowania, które dla pracowników stanowią kompas pomocny przy podejmowaniu decyzji i ułatwiają im pełnienie funkcji w naszym przedsiębiorstwie. Stosowany w sposób konsekwentny i proaktywny, model przywództwa umożliwia naszym pracownikom doskonalenie umiejętności, rozwijanie talentów i zwiększanie ich indywidualnego wkładu.

Pobierz Globalny Kodeks Postępowania Alfasigma

Więcej informacji

W 2019 roku Alfasigma przyjęła nowy model przywództwa, który zaleca codzienne praktykowanie pięciu preferowanych zachowań. 

Alfasigma jest miejscem, w którym możesz pozostawić po sobie ślad, jeśli podzielasz wartości firmy i cenisz sobie zasady pożądanego przez nią postępowania. 

W wyjątkowych warunkach pandemii COVID-19 staraliśmy się wzmocnić i utrzymywać nasze relacje z interesariuszami, wspierając ich za pomocą różnych inicjatyw na całym świecie.