O Firmie / Etyka i przejrzystość / Globalny Kodeks Postępowania

Uczciwość, przejrzystość, wartości etyczne – kluczowe elementy kultury korporacyjnej Alfasigma

Naszą misją jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów, opiekunów i pracowników służby zdrowia. Zamierzamy realizować tę misję z największą uczciwością i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Z tego powodu Alfasigma zobowiązuje się do promowania swoich wartości etycznych poprzez Globalny Kodeks Postępowania. Zasady te, jasno określone w niniejszym dokumencie, stanowią kluczowe elementy naszej kultury korporacyjnej i mają być cennym przewodnikiem kierującym codziennymi zachowaniami oraz stanowić podstawę każdego aspektu naszej działalności. 

Pobierz globalny kodeks postępowania

Więcej informacji

Oferując ponad 55 produktów w 9 obszarach terapeutycznych Alfasigma jest kluczowym graczem we włoskiej branży farmaceutycznej, dysponującym portfolio, które obejmuje leki na receptę, produkty dostępne bez recepty, a także nutraceutyki. 

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

W wyjątkowych warunkach pandemii COVID-19 staraliśmy się wzmocnić i utrzymywać nasze relacje z interesariuszami, wspierając ich za pomocą różnych inicjatyw na całym świecie.