Obszary terapeutyczne / Leki na receptę

Leki na receptę

Alfasigma Polska posiada w portfolio swoich produktów leki na receptę stosowane w takich dziedzinach jak: angiologia, chirurgia, choroby naczyń, dermatologia, gastroenterologia, diabetologia, kardiologia, okulistyka, ortopedia i reumatologia. Poniżej znajdują się szczegóły dot. poszczególnych produktów. 

Aethoxysklerol®

Aethoxysklerol® 0,5%
Roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/ml

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Aethoxysklerol® 1%
Roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Aethoxysklerol® 2%
Roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Aethoxysklerol® 3%
Roztwór do wstrzykiwań, 30 mg/ml

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Clensia®

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Dicloreum ®

Dicloreum® 25 mg/3 ml
Roztwór do wstrzykiwań

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Dicloreum® Retard 100 mg
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Dicloreum® 50 mg
Tabletki dojelitowe powlekane 

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Neoton®

1g
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji

Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Vessel Due®

Vessel Due® F 250 LSU
Kapsułki miękkie

Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Vessel Due® F 300 LSU/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Xifaxan 400 mg

400 mg
14 tabletek powlekanych

Charakterystyka Produktu Leczniczego  

Xifaxan®

200 mg
14 tabletek powlekanych, 28 tabletek powlekanych

Charakterystyka Produktu Leczniczego  

Więcej informacji

Nasz Dział Badań i Rozwoju koncentruje się na trzech głównych obszarach terapeutycznych, którymi są: gastroenterologia, choroby układu naczyniowego i zaburzenia neurologiczne. 

Jesteśmy międzynarodową firmą farmaceutyczną założoną we Włoszech, łączącą ludzi z pasją do farmaceutyków. 

Alfasigma jest wiodącą firmą w zakresie produkcji kontraktowej, wyjątkowym partnerem w zakresie outsourcingu funkcji związanych z wytwarzaniem niemal wszystkich postaci farmaceutycznych. 

„Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.”