O Firmie / Leadership Model

Leadership Model

O Firmie / Model przywództwa

Model przywództwa

W 2019 roku Alfasigma przyjęła Leadership Model (model przywództwa), który zaleca praktykowanie na co dzień pięciu zasad pożądanego postępowania.

Wybór oraz zdefiniowanie tych zasad jest owocem wspólnej pracy twórczej przedstawicieli kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Po zidentyfikowaniu, zostały one oficjalnie przedstawione i zaproponowane wszystkim pracownikom, a także powiązane z wynikami firmy oraz oceną jakości pracy.

Zestaw zasad pożądanego postępowania stanowi kompas pomocny przy podejmowaniu decyzji i ułatwia pracownikom pełnienie swoich funkcji w naszym przedsiębiorstwie.
Stosowany w sposób konsekwentny i proaktywny, model przywództwa umożliwia naszym pracownikom podwyższanie kwalifikacji, rozwijanie utalentowanych osób i zwiększanie ich indywidualnego wkładu.

Działaj, wspierając ducha Zespołu.

 • Czuj dumę z przynależności.
 • Działaj międzyfunkcyjnie.
 • Wykorzystuj sieć kontaktów.

Wprowadzaj innowacje.

 • Kwestionuj status quo.
 • Bądź zaciekawiony i poznawaj środowisko.
 • Działaj sprawnie — „rób więcej, używając mniej”.

Jasno komunikuj.

 • Dziel się informacjami.
 • Przekazuj informacje zwrotne na bieżąco.
 • Uzasadniaj.

Rób to, co należy i jeszcze więcej.

 • Szanuj odpowiedzialność i przedsiębiorczość.
 • Bądź chętny do zrobienia czegoś dodatkowo.
 • Podejmuj decyzje w sposób odważny i etyczny.

Buduj wartość dzięki ludziom.

 • Deleguj zadania, aby rozwijać kompetencje pracowników.
 • Utrzymuj wysoki poziom motywacji.
 • Pełnij rolę coacha.

Więcej informacji

Alfasigma jest miejscem, w którym możesz pozostawić po sobie ślad, jeśli podzielasz wartości firmy i cenisz sobie zasady pożądanego przez nią postępowania. 

Nasza kultura opiera się na trzech podstawowych wartościach: uczciwości, wytrwałości i pasji. 

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i lepsza jakość życia pacjentów, opiekunów i przedstawicieli zawodów medycznych.