Nasz zespół

#LeaveYourMark
#Pozostawposobieślad

Alfasigma to solidne międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibą główną, dwoma centrami badawczo-rozwojowymi i trzema zakładami produkcyjnymi we Włoszech. Pozostałe dwa zakłady produkcyjne są zlokalizowane w Hiszpanii i USA. Alfasigma jest własnością prywatną. Przedsiębiorstwo jest sprawnie zarządzane i ma przygotowany ambitny, ale starannie przemyślany plan rozwoju w kolejnych latach, dzięki któremu chce stać się wiodącą, wyspecjalizowaną firmą farmaceutyczną.
Jest to miejsce, w którym możesz pozostawić po sobie ślad, jeśli podzielasz wartości firmy i cenisz zasady pożądanego przez nią postępowania.
Jest to miejsce, w którym możesz się rozwijać i cieszyć swoją pasją do farmacji.

Nasze zasady opierają się na trzech podstawowych wartościach: uczciwości, nieustępliwości i pasji.
Uczciwość oznacza, że wymagamy od naszych pracowników, kierowników i partnerów, aby działali w sposób przejrzysty, pełen szacunku i rzetelny oraz zawsze byli odpowiedzialni za swoje działania.
Nieustępliwość jest dobrze podsumowana przez nasze motto biznesowe: „Nigdy się nie poddawaj!”. Wymagamy od wszystkich wytrwałego i nieustępliwego podejścia do wszystkich projektów i działań.
„Pharmaceuticals with passion” (Farmaceutyki z pasją) to nasza korporacyjna zasada.
Jesteśmy pewni, że ludzie są w stanie zrobić o wiele więcej, gdy ich pracy towarzyszy pasja.
Dowiedz się więcej o naszych wartościach i zasadach postępowania

Wymagamy, aby nasi pracownicy podzielali nasze wartości korporacyjne.
Opracowaliśmy zestaw zasad dotyczących pożądanego postępowania, które stanowią kompas dla podejmowania decyzji i ułatwiają odgrywanie odpowiednich ról w naszym przedsiębiorstwie. Stosowany w sposób konsekwentny i proaktywny model przywództwa umożliwia podwyższanie kwalifikacji, rozwijanie utalentowanych osób i zwiększanie indywidualnego wkładu.
Dowiedz się więcej o naszym modelu przywództwa.

Aktualne oferty pracy w Alfasigma Polska znajdziesz w serwisie Pracuj.pl

Kluczowe dane

2900

pracowników

1700

we Włoszech

1200

zagranicznych

51%

mężczyzn

49%

kobiet

31%

millenialsów

Obszar działalności

Sprzedaż
0%
Badania i rozwój
0%
Działalność operacyjna
0%
Inne
0%
Nasz zespół
A_MAB. Alfasigma Millennial Advisory Board
Dajemy głos najmłodszym

Ten projekt, którego celem jest poznawanie opinii i zwiększanie zaangażowania jest ukierunkowany na najważniejszych wewnętrznych interesariuszy – naszych pracowników, a w szczególności na segment, do którego należą najmłodsi z nich. 

Alfasigma Millennial Advisory Board (Zespół Doradczy Millenialsów Alfasigma), w skrócie A_MAB to wewnętrzny zespół złożony z naszych najmłodszych współpracowników (urodzonych w latach 1981-1996), z którymi okresowo konsultujemy inicjatywy z zakresu komunikacji, zaangażowania, zasobów ludzkich i marketingu.

Ten zespół został powołany w okresie wielkich zmian i odmłodzenia naszej organizacji. W 2019 roku 86,4% nowo zatrudnionych pracowników pochodziło z grupy utalentowanych millenialsów.

Źródłem tego pomysłu jest założenie, że millenialsi mają zupełnie inne podejście do komunikacji i punkt widzenia niż starsze pokolenia (generacji X i Baby Boomers, które są do siebie podobne). Ich potrzeby, hierarchie wartości i sposób korzystania z komunikatów są zupełnie odmienne. 

Naszym celem jest zintegrowanie perspektywy tego pokolenia, która jest często pomijana w inicjatywach firmy, dzięki regularnemu słuchaniu i działaniom aktywnie angażującym.

A_MAB spotyka się kilka razy w miesiącu, w celu poznania opinii o planowanych projektów, a także omówienia koncepcji i sugestii dotyczących opracowywania nowych inicjatyw, które są bliższe perspektywie młodszych pokoleń. 

Obecnie A_MAB składa się z dwudziestu pracowników Alfasigma, mężczyzn i kobiet, którzy reprezentują zarówno włoskich, jak i zagranicznych pracowników z każdego działu – od badań i rozwoju po produkcję, marketing i usługi pomocnicze, takie jak administracja i sprawy regulacyjne. 

Więcej informacji

W 2019 roku Alfasigma przyjęła nowy model przywództwa, który zaleca codzienne praktykowanie pięciu preferowanych zachowań. 

Nasza kultura opiera się na trzech podstawowych wartościach: uczciwości, wytrwałości i pasji. 

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i lepsza jakość życia pacjentów, opiekunów i przedstawicieli zawodów medycznych.