O Firmie / Nasz cel

Fueled
by Passion

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i lepsza jakość życia pacjentów, opiekunów i przedstawicieli zawodów medycznych. Służba pacjentom jest źródłem naszej inspiracji, gdy z pasją dążymy do poprawy jakości ich życia.

Alfasigma chce stać się jedną z wiodących firm specjalistycznych do 2025 roku, dbając o pacjentów na całym świecie w takich obszarach terapeutycznych jak gastroenterologia i choroby układu naczyniowego. 

Nasze zasady opierają się na trzech podstawowych wartościach: uczciwości, wytrwałości i pasji, które inspirują nas we wszystkim, co robimy.

Motywem przewodnim naszej historii była i pozostaje PASJA.

Pharmaceuticals with passion (Farmaceutyki z pasją) to nasza korporacyjna zasada: oznacza ona, że pracownicy Alfasigma zawsze kierowali się – i zawsze będą się kierować – pasją do tego, co robią. 

Pharmaceuticals with passion ma na celu ochronę zdrowia ludzi. 

Pharmaceuticals with passion oznacza pracę z pełnym wykorzystaniem naszych możliwości i jednocześnie przyczynę, dla której się w nią angażujemy.

Pharmaceuticals with passion to służba lekarzom, farmaceutom, płatnikom, pacjentom i naszym pracownikom. Tak właśnie służymy – sercem i głową. Dzięki temu dokonujemy ważnych zmian, aby nasi pacjenci mogli mieć wielkie marzenia i doświadczać swojego życia w pełni. 

Więcej informacji

Nasza kultura opiera się na trzech podstawowych wartościach: uczciwości, wytrwałości i pasji. 

W 2019 roku Alfasigma przyjęła nowy model przywództwa, który zaleca codzienne praktykowanie pięciu preferowanych zachowań. 

W wyjątkowych warunkach pandemii COVID-19 staraliśmy się wzmocnić i utrzymywać nasze relacje z interesariuszami, wspierając ich za pomocą różnych inicjatyw na całym świecie.