CSR – (wokół Covid)

CSR i COVID-19:
inicjatywy dla interesariuszy

Alfasigma, jako firma farmaceutyczna, od lat angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie, w czasie kryzysu, kiedy wszyscy są zmuszeni do zachowywania społecznego dystansu, staramy się wzmacniać i podtrzymywać nasze relacje z interesariuszami, wspierając ich poprzez liczne inicjatywy na całym świecie.
Przedstawiciele zawodów medycznych, lekarze, szpitale, personel medyczny i lokalne organizacje kulturalne tworzą główne siły w walce z COVID-19. Aby wesprzeć te filary, Alfasigma zdecydowała się na uruchomienie programu pomocy dla Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia, który został rozpowszechniony na całym świecie za pośrednictwem jej spółek zależnych. 

We Włoszech podejmowane są działania wspierające pracowników, przedstawicieli zawodów medycznych i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji.

Alfasigma zawsze traktowała priorytetowo zdrowie pracowników, ich rodzin, partnerów w systemie opieki zdrowotnej i społeczności, a także zależało jej na utrzymaniu ciągłości działania. Od samego początku kryzysu, spółka wdrażała środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa i chroniące jej pracowników

Większość pracowników przeszła na pracę w domu, korzystając z doświadczeń zdobytych w ciągu ostatnich kilku lat, w których spółka już wcześniej stosowała pracę zdalną. 

Aby dotrzymać zobowiązań wobec lekarzy i pacjentów, produkcja w zakładach w miejscowościach Alanno, Pomezia i Sermoneta nie została przerwana, a pracownicy kontynuowali swoje codzienne obowiązki. Aby podziękować swoim pracownikom i współpracownikom za ich wysiłek, firma wprowadziła nadzwyczajne, tymczasowe wynagrodzenie brutto w wysokości 10 euro za każdy dzień fizycznej obecności w miejscu pracy w marcu i kwietniu.

Ponadto, dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, spółka mogła przekazać 180 000 euro na rzecz Caritas Italia. W ramach inicjatywy zbierania funduszy pracownicy Alfasigmy i Biosint przekazywali część swojego wynagrodzenia za godzinę pracy, według własnego uznania. Firma dokonała dopłaty do zebranych środków przed przekazaniem darowizny. Dzięki tym środkom organizacja Caritas Italia zakupiła produkty żywnościowe i przekazała je rodzinom i osobom doświadczającym trudności ekonomicznych w czasie kryzysu.   

Ponadto Alfasigma odpowiedziała na apel Oddziału Włoskiego Czerwonego Krzyża w Pomezii, przekazując cztery lodówki bardzo potrzebne do przechowywania zapasów żywności, przeznaczonej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w okolicach Pomezii. 

Aby pomóc tym, którzy walczą z COVID-19 na pierwszej linii frontu, Alfasigma wzięła udział w inicjatywie zbiórki pieniędzy „Insieme senza Paura” (Razem bez strachu) promowanej przez FIMMG – Włoską Federację Lekarzy Rodzinnych – wraz z Active Citizenship w celu pozyskania i dystrybucji środków ochrony osobistej dla wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Tak zwana „FAB13” – grupa włoskich firm farmaceutycznych należących do stowarzyszenia Farmindustria, do której należą Abiogen Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, Dompè, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, Neopharmed Gentili, Menarini, Molteni, Recordati, Zambon – przekazała na ten cel dotacje o wartości ponad 3 milionów euro w produktach i środkach finansowych. Chociaż firmy te działają na rynkach międzynarodowych, zdecydowały się utrzymać swoje siedziby we Włoszech i inwestują tam ponad 1 miliard euro rocznie, zatrudniając 50 000 osób przy prowadzeniu badań i produkcji. 

Aby wesprzeć włoskie Regiony , w których są zlokalizowane zakłady Alfasigma zatrudniające największą liczbę pracowników (Emilia-Romania, Lazio i Abruzzo), spółka postanowiła przekazać darowizny celowe na szczególne potrzeby tych obszarów. W przypadku miasta San Felice sul Panaro (prowincja Modena, Emilia-Romania), Alfasigma postanowiła wesprzeć finansowo zakup maseczek i środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców tego obszaru. 

Podobnie jak w kraju, Alfasigma realizuje swoje zobowiązania również za granicą 

Aktywne były również zagraniczne biura Alfasigmy (w Chinach, Belgii, Tunezji, Hiszpanii, Rumunii, Meksyku, Portugalii i Polsce), które bezpośrednio wspierały pracę osób na pierwszej linii frontu podczas sytuacji kryzysowej, przez darowizny pieniężne lub dostarczanie środków ochrony osobistej, sprzętu biomedycznego (np. respiratorów) i innych niezbędnych towarów. 

Więcej informacji

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i lepsza jakość życia pacjentów, opiekunów i przedstawicieli zawodów medycznych. 

Alfasigma jest miejscem, w którym możesz pozostawić po sobie ślad, jeśli podzielasz wartości firmy i cenisz sobie zasady pożądanego przez nią postępowania. 

Jesteśmy międzynarodową firmą farmaceutyczną założoną we Włoszech, łączącą ludzi z pasją do farmaceutyków.